əskiklik

əskiklik
is.
1. Çatışmazlıq, azlıq, natamamlıq, naqislik. Əskikliyə düşmək – ehtiyaca düşmək, yoxsullaşmaq.
2. Eyib, nöqsan, qüsur; çatışmayan cəhət. Onun heç bir cəhətdən əskikliyi yoxdur. – <Əkbər> özündə bir əskiklik duyurdu. M. C.. Əskiklik gətirmək – alçaltmaq, eyib olmaq, hörmətdən salmaq. Belə hərəkətlər insana əskiklik gətirər. // Alçaqlıq, rəzalət, həqarət. . . Birisi alçaqdan ucaya qalxa, kasıbçılıqdan dövlətə çata, əskiklikdən hörmətə minə, heç vaxt atadan, babadan danışmağı dost tutmaz. C. M..
3. Yoxluq, olmama. Onun əskikliyi indi hiss edilməkdədir.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • əgər-əskiklik — is. Nöqsan, kəsir, çatışmazlıq, qeyri mükəmməllik. İşdə əgərəskiklik var …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nəqisə — ə. əskiklik, natamamlıq, naqislik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • nəqs — ə. əskiklik, çatışmazlıq, nöqsanlılıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • giran — (Lənkəran) əskiklik. – Sənə niyə giran gəlir …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • illət — ə. 1) xəstəlik, naxoşluq; 2) qüsur, əskiklik, nöqsan, əyər əskik; 3) dəlil, əsas, sübut; 4) səbəb; 5) məqsəd, qayə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • kast — f. əskiklik, nöqsan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • qüsur — ə. 1) əskiklik, nöqsan; 2) eyib; 3) günah, təqsir; 4) səhlənkarlıq, qeydsizlik; 5) qalıq, artıq qalan; 6) satın alınan şeyin qiymətindən geri qaytarılan pul; qalıq ə. «qəsr» c. qəsrlər, saraylar …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • xələl — ə. 1) açıqlıq, boşluq; 2) pozuqluq, şuluqluq; 3) əskiklik, nöqsan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ar — is. <ər.> 1. Həya, abır, utanma; namus, qeyrət, izzəti nəfs, mənlik. Bu adamda heç ar deyən şey yoxdur. – Görür əğyar ilə yarini, ölməz; İlahi, Seyyidə bir ar gəlsin. S. Ə. Ş.. 2. Eyib, utanılacaq şey, nöqsan. Nə etmək, mən fəqirəm, yar… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • belə — əvəz. 1. Bu cür, bu təhər, bu kimi, bu sayaq. Mən belə adam görməmişəm. Belə işlərə yol vermək olmaz. – Fikirləşirəm, . . axırda yəqin edirəm ki, hələ gərək belə də olsun. M. Ə. S.. <Suraxanski:> Mən heç vaxt . . demərəm ki, məni tərif et.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”